HOTLINE

TP.HỒ CHÍ MINH
0938 457 499

TP.Đà Nẵng
0905 756 099

 
Tên : Huỳnh Thanh Tân
Chức vụ : Tư vấn viên
Tên : Ngô Hoài Tâm
Chức vụ : Tư vấn viên
 
TP Hồ Chí Minh
0938.457.499
TP Đà Nẵng
0905.756.099

Ngôn ngữ

[Student Profile] Bùi Thị Bích Ngọc

TỪ MỘT HỌC SINH MẤT CĂN BẢN TIẾNG ANH, NHƯNG VỚI ĐIỀM ĐAM MÊ VÀ ƯỚC MƠ DU HỌC CHÁY BỎNG BÙI THỊ BÍCH NGỌC ĐÃ NỖ LỰC KHÔNG NGỪNG CÙNG VỚI SỰ GIÚP SỨC CỦA HKPS CŨNG NHƯ CÁC THẦY CÔ NGỌC ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC IELTS NHƯ Ý MUỐN.

BICH_NGOC