HOTLINE

TP.HỒ CHÍ MINH
0938 457 499

TP.Đà Nẵng
0905 756 099

 
Tên : Huỳnh Thanh Tân
Chức vụ : Tư vấn viên
Tên : Ngô Hoài Tâm
Chức vụ : Tư vấn viên
 
TP Hồ Chí Minh
0938.457.499
TP Đà Nẵng
0905.756.099

Ngôn ngữ

Visa du học New Zealand
VISA: TRẦN PHƯƠNG LIÊN

VISA: TRẦN PHƯƠNG LIÊN

Ngày sinh : 06-05-1991
Tỉnh/tp : Đà Nẵng
Quốc gia đến : New Zealand
Trường : Victoria University of Wellington
Ngành học : Master of commerce (finance)
Bậc học : Thạc sĩ